Od roku 1992 provádíme těžbu,
zpracování, úpravu, technologickou dopravu,
recyklaci a expedici pro několik
významných stavebních a těžebních společností v ČR.

Recyklační středisko stavebních sutí ve Šternberku je schválené zařízení, které se specializuje na sběr, výkup a využívání (úpravu) odpadů ze stavebních prací. Toto zařízení se zaměřuje na zpracování stavebních sutin a dalších odpadů, které vznikají při stavebních činnostech. Díky recyklaci těchto materiálů se minimalizuje množství odpadů, které by jinak skončily na skládkách. Recyklované materiály lze využít například při výstavbě nových staveb, což přispívá ke snížení negativního vlivu stavební činnosti na životní prostředí.

shadow

Kamenolom Račice – Zábřeh je specializovaným podnikem zabývajícím se těžbou, výrobou a prodejem přírodního drceného kameniva. Tento kamenolom se nachází v oblasti Račice – Zábřeh a je jedním z nejvýznamnějších zdrojů kamene v této oblasti. Kamenolom Račice – Zábřeh je vybaven moderní technologií pro těžbu a zpracování kamene, což zaručuje vysokou kvalitu výrobků.
Výhodou použití přírodního kameniva je jeho trvanlivost, pevnost a estetická hodnota. Kromě toho je ekologickým řešením, jedná o přírodní materiál.

shadow

Drcení a třídění mobilními linkami se vyznačuje širokým spektrem využití. Díky tomu jsou mobilní linky schopny zpracovávat různé druhy odpadů, jako jsou stavební suť, zemina a další materiály. Tento proces umožňuje využít odpady jako druhotné suroviny pro výrobu nových výrobků, což je ekonomické i ekologické řešení.

Díky těmto technologiím lze drcení a třídění provádět v souladu s platnou legislativou a požadavky na ochranu životního prostředí.

shadow

Demolice objektu je tedy složitý proces, který vyžaduje precizní plánování a provedení, aby se minimalizovaly rizika pro okolí a pracovníky. Správné odstraňování nebezpečných materiálů a manipulace s odpady jsou klíčové pro bezpečnost a ochranu životního prostředí. Využití recyklovaných materiálů z demolice pak přináší ekonomické i ekologické výhody.

shadow

O NÁS

  • Od roku 1992 provádíme těžbu, zpracování, úpravu, technologickou dopravu, recyklaci a expedici pro několik významných stavebních a těžebních společností v ČR.
  • Náš přístup k zákazníkovi a zajišťovaným službám nám umožnil podílet se na dílčích akcích společností jako například STRABAG a.s., ILBAU spol. s.r.o., SKANSKA a.s., KARETA s.r.o..
  • Spolehlivost, flexibilita při nasazování mechanizmů a řešení provozních problémů, solventnost k našim zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům nám získali stabilní postavení v této oblasti a s tímto potenciálem jsme se stali konkurenceschopnou společností s progresivní ekonomickou a obchodní perspektivou.
  • Dovolte nám předvést 50 let zkušenosti a 30 let tradice.
  • Rádi bychom Vám touto cestou nabídli spolupráci na Vašich provozovnách a při vašich aktivitách. V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální cenovou nabídku dle Vašich potřeb, požadavků a možností.
shadow
shadow
shadow

PUBLICITA

shadow

KLIENTI

Měli jsme tu čest pracovat například pro tyto klienty

Logo Strabag
logo Kareta
Logo Skanska
shadow