1. Home
  2. /
  3. Drcení a třídění

Recyklaci stavebních odpadů provádíme mobilními drticími a třídicími jednotkami za pomoci čelních kolových nakladačů a rypadel, a to přímo na stavbách, u zákazníka, nebo i na vlastním recyklačním závodě.

Podle požadavků zákazníka jsme schopni zpracovat stavební odpady, tedy materiály z demolic budov, vozovek a jiných stavebních objektů na drtě a jednotlivé frakce z nich . Po zpracování vzniká z odpadu výrobek – recyklované kamenivo, jehož výroba probíhá dle Příručky systému řízení výroby recyklátu.

Naše firma má uděleny souhlasy k provozování zařízení pro nakládání s odpadem pro jednotlivé kraje na území ČR.

Úspora za dopravu a uložení odpadu na skládkách je značná!