1. Home
  2. /
  3. Recyklační středisko Babice u...

Recyklační středisko stavebních sutí ve Šternberku je schválené zařízení, které se specializuje na sběr, výkup a využívání (úpravu) odpadů ze stavebních prací.

Nachází se zhruba 3km od centra Šternberka u komunikace III/4451 ve směru na Paseku.

Toto zařízení se zaměřuje na zpracování stavebních sutin a dalších odpadů, které vznikají při stavebních činnostech. Díky recyklaci těchto materiálů se minimalizuje množství odpadů, které by jinak skončily na skládkách. Recyklované materiály lze využít například při výstavbě nových staveb, což přispívá ke snížení negativního vlivu stavební činnosti na životní prostředí.

Identifikační číslo zařízení: CZM 01210

Provozní doba: Po -Pá 7:00 – 15:30

Druhy odpadů, které se smějí v zařízení využívat, zatříděných podle katalogu odpadů:

1701
Beton, cihly, tašky a keramika
 
17 01 01 
Beton
O
17 01 02
Cihly
O
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
O
17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
O
 
 
 
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
 
17 03 02
Asfaltové směsi (neobsahující dehet)
O
 
 
 
17 05
 Zemina, kamení a vytěžená hlušina
 
17 05 04
Zemina a kamení
O
17 05 06
Vytěžená hlušina
O
17 05 08
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod  17 05 07
O
 
 
 
17
Jiné stavební a demoliční odpady
 
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady (neobsahující nebezpečné látky)
O
 
 
 
10
Odpady z tepelných procesů
 
10 09 03
Pecní struska
O